Döviz Kurları
USD -
EUR -
GBP -

TTB: İnfodemi çok önemli bir tehdit

Okunma: 0

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgiler anlamında kullanılan İnfodemi’yi iki günlük sempozyum ile ele aldı. Sempozyumda konuşan hekimler, sosyal bilimciler, iletişim uzmanları, medya temsilcileri, İnfodemi’nin Covid-19 sürecinde küresel sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

TTB İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu'nun düzenlediği “Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar: 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi” Sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı.

Salgın, deprem, terör saldırıları gibi kriz zamanlarında büyük oranla yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle insanların güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması olarak tanımlanan İnfodeminin Covid-19 salgınında toplumsal alanı etkilediğinin altı çizildi.

“İnfodemi, küresel bir sorundur. Covid-19 sürecinde küresel sağlığı etkileyen çok önemli bir tehdit oldu.

Bireysel ve toplumsal riskler/tehditler oluşturdu” ifadeleri kullanılarak İnfodemi'nin yaşamın farklı alanlarını etkilediği vurgulandı.

“BİLGİYE, BİLİME, GERÇEĞE OLAN GÜVEN SARSILDI”

İnfodemi nedeniyle kanıta, bilgiye, bilime, gerçeğe olan güvenin sarsıldığına vurgu yapılan sonuç bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı:

*İnfodemi, etik açısından sorunlara neden olmakta, sağlık alanında çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

*Örneğin; hastalık örüntüsü geniş bir yelpazede seyrediyor. Sağlık hizmetlerinin sunumu ve hastalıklarla mücadele kesintiye uğrayabiliyor.

*Tedaviye erişim aksamalar, bulaşıcı olmayan hastalıkların tanı ve takibinde gecikmeler yaratıyor.

*Ruhsal sorunlar, hastalıklarda artış görülüyor. Stresle baş etme zorlaşıyor. Ayrımcılık, nefret dili sağlık/hastalık örüntülerini etkileyebiliyor.

“DOĞRU BİLGİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA FARKINDALIK ARTTIRILMALI”

İnfodemi nedenli sağlık risklerini daha iyi anlamak için sağlığın sosyal, ekonomik, yapısal, ticari belirleyicilerini dikkate almak gerektiği hatırlatılarak etkili bir mücadele için şu öneriler sıralandı:

* Toplumun kolay erişebileceği doğrulama ortamlarına, toplumda doğru bilginin önemi konusunda farkındalığının artırılmasına ihtiyaç bulunuyor.

* Sağlık okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, dijital okuryazarlığın artırılması amacıyla akademi, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, doğrulama kuruluşları toplumda konu ile ilgili kişi ve kurumlar bir arada çalışmalıdır.

* Doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmek önemli bir kamusal sorumluluktur. İyi iletişim yaşamsaldır.

* Aşırı bilginin azaltılması, teknik ve terminolojik bilginin toplumun anlayacağı şekle dönüştürülmesi, karmaşık bilgilerin sadeleştirilmesi, bilginin doğruluğundan emin olunmasının sağlanması gerekir.

* Medya ve sağlık alanı çalışanlarının birlikte mücadele etmesi önemlidir. Daha geniş bir perspektifle, sağlığın sosyal belirleyicileri bakımından demokratik mekanizmalar, sosyal hukuk devleti, basın özgürlüğü koşulları infodemi mücadelesi için önemlidir.

Sözcü

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. (*) ile işaretlenmiş tüm alanlar zorunludur.

captcha Yenile