CHP’nin başvurusunu görüşen AYM, “örgüt irtibatı” gerekçesiyle kişilerin kamu ihalelerinden men edilmesine, ulaşım ve bankacılıkta grevlerin 60 gün ertelenebilmesine ve kayyum atanan belediyelerin hizmetlerinin zorla başka belediyelere yaptırılmasına yönelik OHAL düzenlemelerini iptal etti

BirGün'den Hüseyin Şimşek'i haberine göre, AYM, ulaşım ve banka görevlilerinin grevlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenebilmesine, kişilerin örgüt irtibatı nedeniyle ihalelerden men edilebilmesine ve kayyum belediyelerinin hizmetlerinin “işlerin aksaması” gerekçesiyle başka bir belediyeye yaptırılmasına olanak sağlayan OHAL düzenlemelerini iptal etti.

1 Şubat 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7071 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile çok sayıda tartışmalı düzenlemelere imza atıldı. OHAL Kanunu ile büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve bankalarda grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenebilmesine olanak sağlandı.

Aynı düzenleme ile terör örgütü ile “irtibatı ve iltisakı” bulunan kişilerin kamu ihalelerinden yasaklanması ve kayyum atanan belediyelerin işlerinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesi hükme bağlandı.

CHP İTİRAZ ETTİ

CHP’li Milletvekilleri, OHAL düzenlemesinin TBMM’de yasalaşmasının ardından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Grev yasağının kabul edilemez olduğunu bildiren CHP, başvurusunda, demokratik toplum düzeni ile uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde aşırı ve ölçüsüz bir sınırlama getirildiğini vurguladı. CHP’nin başvurusunda ayrıca kayyum atanan belediyelere İçişleri Bakanlığı’nın emri ile bir başka belediyenin yardım etmesinin zorunlu kılınmasını da eleştirdi. Başvuruda, düzenlemenin belediyelerin iradeleri dışında kaynakların İçişleri Bakanının izni ile başka bir belediyeye aktarılması sonucunu doğurduğu bildirildi.

CHP’nin iptalini istediği maddelerden bir diğeri de ihalelerden yasaklamaya yönelik oldu. İrtibat ve iltisak kavramlarının ihalelere katılmama konusunda gerekçe oluşturamayacağı ifade edildi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

AYM Genel Kurulu, yapılan incelemelerin ardından oy çokluğu ile aldığı kararla üç maddeyi iptal etti. Kayyum atanan belediyelerin işlerinin “zorla” başka belediyelere yaptırılabileceğine yönelik hüküm için AYM, “Kanun koyucunun teröre maruz kalma durumunda süratle karar alınması için olağan karar alma usulü dışında bir usul benimsemesi anlaşılabilir. Ancak belediye başkanının belli suçlar sebebiyle görevden uzaklaştırılması halinde İçişleri Bakanı veya vali tarafından yerlerine görevlendirilme yapılması, belediye hizmetlerinin görülmesiyle doğrudan ilgili değildir” dedi.

Grev yasağı konusunda da AYM, bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen toplum için yaşamsal nitelik taşıyan temel kamu hizmetlerinden olmadığını bildirdi. AYM, irtibat ve iltisak kavramlarının da belirsizlik içerdiğini ifade etti.